Sabljak Davor

3 Golfa

Tri Golfa poslagala se na parkingu Plodina u Valpovu. Odlućite i sami izbacite uljeza… možete ih sva tri izbaciti..