Sabljak Davor

Muha

Muha uhvaćena prije polijetanja.