Sabljak Davor

Park prirode Kopački rit

Smješten u središnjem dijelu poplavne doline Dunava, u kutu što ga čini Dunav s jednom od njegovih pet najvažnijih pritoka rijekom Dravom, nalazi se Park prirode Kopački rit. On je jedno od najvažnijih poplavnih područja u Europi i predstavlja unutarnju deltu velike rijeke s osobitim morfološkim i sedimentacijskim karakteristikama. Izgled cjelokupnog prostora ovisi o intenzitetu poplava pa tako dijelovi kopna i voda mijenjaju svoj oblik i funkciju ovisno o količini nadošle vode. Najveće jezero je Kopačko jezero, a najdublje Sakadaško.

Jezera su međusobno, mrežom prirodnih kanala povezana s Dunavom i Dravom. Park prirode obuhvaća ukupno 231 km2, a unutar njega smješten je i Posebni zoološki rezervat.

Ramsarsko područje

Međunarodni značaj Parka prirode Kopački rit potvrđen je 1993. godine uvrštavanjem na popis vlažnih područja od međunarodnog značaja sukladno “Konvenciji o vlažnim područjima od međunarodnog značaja, osobito kao staništa ptica močvarica”, tj. Ramsarskoj konvenciji.

Jedinstvena biološka raznolikost

U Kopačkom je ritu dosad zabilježeno više od 2000 bioloških vrsta od kojih su mnoge rijetke i ugrožene vrste na svjetskoj i europskoj razini. Osim velikog broja raznovrsnih beskralježnjaka školjkaša, puževa, kolnjaka, pijavica, vretenaca, leptira, komarca i obada u Kopačkom ritu utvrđena je i nova forma školjkaša Unio tumidus kapaciensis. Kopački rit je najveće mrjestilište riba ovog dijela Dunavskog sliva. Faunu riba čine 46 vrste, od kojih su najzastupljenije riječni šaran, deverika, kečiga, krupatica, crvenperka, bodorka, linjak, štuka, grgeč, smuđ, som. Močvarni su uvjeti izuzetno pogodni za razvoj vodozemaca te od ukupno 11 vrsta osam pripada žabama. Nepregledni tršćaci, bare, šume i okolne vlažne livade pružaju idealne životne uvjete mnogim vrstama sisavaca: običnom jelenu (tzv. Beljskom jelenu), srni, divljim svinjama, divljoj mački, jazavcu, vidri te mnogobrojnim vrstama šišmiša

Preko 300 vrsta ptica

Preko 300 vrsta ptica, od kojih 144 vrsta redovito ili povremeno gnijezdi u ritu, predstavlja najpopularniju vrijednost Kopačkog rita. Posebno su zanimljive one vrste koje gnijezde u velikim kolonijama: čaplje, bjelobrada čigra, veliki vranac i obični galeb. Na području Kopačkog rita gnijezdi orao štekavac, simbol Parka prirode. Od ostalih ugroženih europskih vrsta redovito gnijezde crne rode, bijele čapljice te divlje guske. U Kopačkom ritu gnijezdi i više stotina pari patke njorke jedne od najugroženijih europskih vrsta ptica. Prilikom proljetne i jesenske selidbe Kopački rit predstavlja značajno odmorište za mnoge vrste ptica močvarica.

Promatranje ptica u Kopačkom ritu

Kopački rit je uglavnom močvarno područje gdje se najviše mogu promatrati ptice močvarice, vrste koje se mogu vidjeti i na drugim europskim močvarnim staništima s razlikom što je u Kopačkom ritu moguće promatrati više vrsta tijekom jednog posjeta. Najpovoljnije doba za promatranje je jesen (kada je jesenska migracija u najvećem zamahu) i kasno ljeto (kada je završena sezona gniježđenja, a počinje jesenska migracija). Najatraktivnije ptice za promatranje su svakako štekavci koji se kod nas mogu vidjeti u iznimno velikom broju, te velike kolonije kormorana i sivih čaplji, posebno za vrijeme gniježđenja. Za vrijeme migracije, mogu se vidjeti i druge rijetke vrste ptica koje se ne sreću često u Parku, no to je pitanje sreće, ovisno da li su pojedine vrste u preletu ili samo u kratkom posjetu.

Putovanje u “srce” močvare

Plovidbom kanalima Kopačkog rita otkrivaju se sve ljepote močvare. Tako se u proljeće mogu vidjeti deseci tisuća divljih gusaka, ljeti je poseban doživljaj prolaziti ispod kolonije od nekoliko tisuća velikih vranaca, a na jesen tu su deseci tisuća divljih pataka. Ako imate sreće, sive i bijele čaplje će laganim zamasima krila polako letjeti kao da žele da ih baš vi vidite. Za prave ljubitelje ptica i prirode posebni je užitak promatrati 30-ak različitih tehnika lova bijele čapljice ili borbu mužjaka crne liske za naklonost ženki.

www.pp-kopacki-rit.hr