Sabljak Davor

Stara Drava Belišće

Jedna fotka stare drave iz Belišća, mjesto gdje ima više ribolovaca nego riba.