Sabljak Davor

Vi, veliki, Poslušajte jednom djecu!

Predugo ste slušali stručnjake
I filozofe, direktore i generale.
Predugo ste vjerovali u imetak i moć,
U napredak i oružje.
Sve se mijenja kad pogledamo djecu.
Jer dijete otkriva ono
Što nam svijet daje da zaboravimo:
Čudo svega što živi.
Vi, veliki,
Uzmite dječje oči
Da gledate život drugačije.
Uzmite dječji san
Za izgubljenim rajem.
Uzmite dječji smiješak
I njegovu radost zbog malih stvari,
Uzmite dječje srce
Da vjerujete u ljudsku ljubav.

Phil Bosmans