Kako testirati UX dizajn?

Dobar UX dizajn ključan je faktor za uspjeh bilo koje web stranice. Međutim, samo stvaranje vizualno atraktivne stranice nije dovoljno za osiguravanje pozitivnog korisničkog iskustva. Potrebno je testirati UX dizajn kako bi se osiguralo da korisnici mogu lako navigirati i koristiti stranicu na način koji im najbolje odgovara. Postoji nekoliko načina testiranja UX dizajna, kao što su testiranje korisničke privlačnosti, testiranje upotrebljivosti i testiranje prototipa, a rezultati testiranja mogu biti korisni u poboljšanju UX-a i postizanju poslovnih ciljeva. U ovom članku objasnit ćemo različite načine testiranja UX dizajna i kako koristiti rezultate testiranja za poboljšanje korisničkog iskustva.

Važnost testiranja UX dizajna

 Testiranje UX dizajna važan je proces koji pomaže osigurati da korisnici mogu lako navigirati i koristiti web stranicu na način koji im najbolje odgovara. Bez testiranja UX-a, moguće je da korisničko iskustvo neće biti optimalno, što može dovesti do loših recenzija, smanjene posjete stranici i gubitka poslovanja. Testiranje UX-a pomaže dizajnerima da identificiraju probleme na stranici, poprave ih i poboljšaju korisničko iskustvo. Također, testiranje UX-a može pomoći u postizanju poslovnih ciljeva, poput povećanja prodaje ili povećanja broja pretplatnika. Kada se testiraju različite verzije UX-a, moguće je vidjeti koje varijante najbolje funkcioniraju i koje treba poboljšati. Ukratko, testiranje UX dizajna ključno je za postizanje uspjeha web stranice i povećanje zadovoljstva korisnika.

Ciljevi testiranja UX dizajna

Ciljevi testiranja UX dizajna mogu varirati ovisno o potrebama stranice i ciljevima poslovanja. Međutim, neki od najčešćih ciljeva testiranja UX dizajna uključuju sljedeće:

Utvrditi korisničko iskustvo – Testiranje UX-a pomaže u utvrđivanju korisničkog iskustva i kako se korisnici ponašaju na web stranici.

Identificirati probleme – Testiranje pomaže u identifikaciji problema na stranici, kao što su nedostatna navigacija, komplicirani oblici ili sporost učitavanja stranice.

Poboljšati upotrebljivost – Testiranje pomaže u poboljšanju upotrebljivosti stranice, što rezultira boljim korisničkim iskustvom.

Povećati konverzije – Testiranje UX-a može pomoći u povećanju konverzija na web stranici, kao što su prodaja ili pretplate.

Procijeniti konkurenciju – Testiranje UX-a pomaže u procjeni konkurencije i kako se vaša stranica uspoređuje s drugima u istoj industriji.

Smanjiti troškove – Testiranje UX-a može pomoći u smanjenju troškova održavanja stranice, budući da se problemi mogu identificirati i riješiti ranije prije nego što postanu ozbiljniji.

Ukratko, ciljevi testiranja UX dizajna su usmjeriti se na bolje korisničko iskustvo, smanjenje troškova i povećanje konverzija.

Različite metode testiranja UX dizajna

Postoji nekoliko različitih metoda testiranja UX dizajna koje se mogu koristiti za procjenu privlačnosti i upotrebljivosti web stranice. Neki od najčešćih načina testiranja uključuju:

Testiranje korisničke privlačnosti: Ova metoda testiranja pomaže u razumijevanju dojma koje web stranica ostavlja na korisnika. Korisnicima se pokazuju različite verzije web stranice, a zatim se traži da ocijene njihovu privlačnost i estetiku.

Testiranje upotrebljivosti: Ova metoda testiranja koristi se za procjenu koliko dobro korisnici mogu koristiti web stranicu i obavljati zadatke na njoj. Korisnicima se postavljaju zadaci koje moraju obaviti na web stranici, a njihovo vrijeme i učinkovitost u obavljanju zadataka se prati.

Testiranje prototipa: Ova metoda testiranja koristi se u ranim fazama dizajna kako bi se ocijenilo kako korisnici reagiraju na prototip web stranice. Prototip se može izraditi na papiru ili digitalno, a korisnici se pozivaju da testiraju funkcionalnost i navigaciju.

Testiranje uspješnosti zadatka: Ova metoda testiranja procjenjuje koliko uspješno korisnici mogu obaviti zadatke na web stranici. Korisnicima se daju konkretni zadaci koje moraju obaviti na web stranici, a njihova uspješnost u obavljanju zadataka se mjeri.

Svaka od ovih metoda testiranja ima svoje prednosti i nedostatke, a pravi odabir ovisi o ciljevima testiranja i fazi dizajna. Kombiniranje različitih metoda testiranja može pomoći u dobivanju pogleda na kvalitetu UX dizajna.

Testiranje korisničke privlačnosti

Testiranje korisničke privlačnosti (eng. User Appeal Testing) jedna je od metoda testiranja UX dizajna. Cilj ove metode testiranja je procijeniti koliko je privlačan dizajn web stranice ili aplikacije ciljnoj publici. Testiranje korisničke privlačnosti se obično provodi na samom početku procesa dizajniranja, kako bi se identificirale ključne točke koje korisnici smatraju privlačnima te kako bi se kasnije mogli fokusirati na razvijanje tih elemenata.

Metoda uključuje prikazivanje ciljnoj publici različitih verzija dizajna web stranice ili aplikacije i zatim zatražiti od njih da ocijene svaku verziju na skali od 1 do 5 ili 1 do 10. Ocjene se zatim analiziraju kako bi se utvrdilo koje verzije dizajna su najprivlačnije ciljnoj publici.

Rezultati testiranja korisničke privlačnosti su korisni za dizajnere jer im pomažu da shvate koje elemente korisnici smatraju privlačnima i koje boje, fontove i slike najbolje djeluju na njih. Na taj način, dizajneri mogu razviti dizajn koji je privlačniji i koji će bolje privući pažnju korisnika.

Testiranje korisničke privlačnosti (eng. User Appeal Testing) je metoda kojom se ispituje koliko je atraktivan i privlačan dizajn web stranice ciljnoj skupini korisnika. Ova metoda se koristi kako bi se razumjelo kako korisnici doživljavaju estetiku, dizajn i izgled web stranice.

Proces testiranja korisničke privlačnosti uključuje prikazivanje ciljnoj skupini korisnika nekoliko varijanti dizajna web stranice te mjerenje njihove reakcije i preferencija prema svakoj od varijanti. Ova metoda se najčešće provodi putem online anketa ili fokus grupa, gdje se korisnicima daje zadatak da ocijene privlačnost i estetiku različitih verzija dizajna web stranice.

Rezultati testiranja korisničke privlačnosti pomažu dizajnerima da razumiju što korisnici smatraju privlačnim i kako se njihove preferencije razlikuju u odnosu na ciljnu skupinu korisnika. Na taj način dizajneri mogu razviti dizajn koji je privlačan i atraktivan za ciljnu skupinu korisnika, što može povećati angažman korisnika i vjerojatnost da će ostati na web stranici duže vrijeme.

Alati za testiranje

Postoje razni alati za testiranje privlačnosti web stranica, a neki od njih su:

UsabilityHub – platforma za testiranje korisničke privlačnosti koja nudi alate poput pet sekundi testa, testa prve dojave i testa klika.

Hotjar – alat koji omogućuje praćenje kretanja korisnika po stranici, mapiranje klikova i snimanje korisničke aktivnosti.

EyeQuant – alat koji koristi računalni vid kako bi analizirao privlačnost web stranica, procjenjujući različite elemente kao što su pozicija i veličina teksta, slike i drugih vizualnih elemenata.

UserTesting – platforma za testiranje korisničke privlačnosti koja omogućuje testiranje stvarnih korisnika na njihovim uređajima.

Optimal Workshop – alat koji nudi niz testova poput “tree testing” i “card sorting” za testiranje navigacijske strukture i organizacije sadržaja na web stranici.

Testiranje upotrebljivosti

Testiranje upotrebljivosti (eng. usability testing) je proces testiranja kvalitete korisničkog iskustva, koji se provodi s korisnicima proizvoda kako bi se utvrdila funkcionalnost, efikasnost i zadovoljstvo korisnika proizvodom. Cilj testiranja upotrebljivosti je utvrditi koliko dobro korisnici mogu koristiti proizvod za obavljanje zadataka, koliko brzo mogu obaviti zadatke, koliko često griješe prilikom korištenja proizvoda te koliko su zadovoljni proizvodom.

Testiranje upotrebljivosti se provodi u laboratorijskim uvjetima, gdje se korisnici pozivaju da testiraju proizvod, dok se njihova interakcija s proizvodom snima. Snimljeni podaci se kasnije analiziraju kako bi se utvrdile prednosti i nedostaci proizvoda te kako bi se donijele odluke o poboljšanjima koja bi trebala biti provedena.

Postoji nekoliko pristupa testiranju upotrebljivosti, uključujući metodu “think-aloud”, gdje korisnici govore o svojim mislima i iskustvima dok koriste proizvod, te metodu “remote testing”, gdje se testiranje provodi na daljinu, putem interneta ili telefonske veze.

Testiranje upotrebljivosti (engl. usability testing) je proces kojim se procjenjuje koliko lako i učinkovito korisnici mogu koristiti web stranicu ili aplikaciju. Ovaj oblik testiranja usredotočen je na procjenu korisničkog iskustva (UX) i obično se provodi na manjoj skali s manjim brojem sudionika, obično od 5 do 10 osoba. Testiranje upotrebljivosti može se provesti na više načina, ovisno o potrebama i ciljevima testiranja.

Uobičajeni pristup uključuje pozivanje sudionika koji predstavljaju ciljanu skupinu web stranice ili aplikacije, a zatim se od njih traži da obavljaju određene zadatke na proizvodu dok ih promatraju ispitivači ili alati za praćenje korištenja. Tijekom testiranja, ispitivači bilježe interakcije korisnika s proizvodom, kao i njihove povratne informacije i osjećaje.

Cilj testiranja upotrebljivosti je identificirati probleme s UX-om proizvoda i dati konkretne prijedloge za poboljšanje. To može uključivati ​​promjene u rasporedu elemenata na web stranici, poboljšanje navigacije, dodavanje novih funkcija ili poboljšanje korisničkih uputa i poruka.

Testiranje upotrebljivosti može se provesti na različitim točkama u procesu dizajna, uključujući testiranje prototipa, beta testiranje i nakon objavljivanja proizvoda na tržište.

Alati za testiranje upotrebljivosti

Postoji mnogo alata za testiranje upotrebljivosti, od kojih su neki besplatni, a neki plaćeni. Neki popularni alati uključuju:

Usertesting.com – platforma koja omogućuje testiranje upotrebljivosti u stvarnom vremenu putem videozapisa i govornih komentara korisnika.

UserZoom – alat koji omogućuje testiranje upotrebljivosti na web stranicama i mobilnim aplikacijama te pruža analitiku i povratne informacije korisnika.

Optimal Workshop – alat koji omogućuje testiranje upotrebljivosti putem različitih metoda poput kartaških igara, stabla kategorija i dr.

Maze – alat za testiranje upotrebljivosti koji omogućuje brzo testiranje prototipa i analizu interakcija korisnika putem pomoću analitike i povratnih informacija korisnika.

UserTesting – platforma koja omogućuje testiranje upotrebljivosti web stranica i mobilnih aplikacija, a uključuje i mogućnost testiranja putem stvarnih korisnika.

Ovi alati nude različite mogućnosti testiranja upotrebljivosti, a odabir alata ovisi o potrebama projekta i proračunu.

Testiranje prototipa

 Testiranje prototipa je proces testiranja koji se obavlja na ranoj fazi razvoja proizvoda kako bi se utvrdila upotrebljivost i učinkovitost prototipa. To uključuje testiranje funkcionalnosti, navigacije, korisničkog iskustva i drugih aspekata prototipa. Cilj testiranja prototipa je prikupiti povratne informacije korisnika koje se mogu koristiti za poboljšanje prototipa prije nego što se krene u razvoj konačnog proizvoda.

Testiranje prototipa može se provesti na nekoliko različitih načina, ovisno o vrsti prototipa i fazi razvoja proizvoda. To može uključivati ​​testiranje papirnatih prototipa, testiranje interaktivnih prototipa na webu, testiranje mobilnih aplikacija i drugo.

Postoje različiti alati za testiranje prototipa, poput alata za izradu prototipa, alata za testiranje prototipa na webu i alata za snimanje zaslona.

Testiranje prototipa je metoda koja se koristi za evaluaciju UX dizajna na temelju interakcije korisnika s prototipom, prije nego što se proizvod konačno izradi. Prototip se obično izrađuje kao privremena verzija proizvoda koja omogućuje testiranje funkcionalnosti, korisničkog sučelja i drugih aspekata UX dizajna.

Postoji nekoliko načina testiranja prototipa, a najčešće se koristi metoda “think-aloud”, u kojoj se korisnici potiču da izražavaju svoje misli, osjećaje i reakcije tijekom korištenja prototipa. Ova metoda omogućuje dizajnerima da dobiju uvid u korisničko iskustvo i identificiraju probleme u UX dizajnu.

Alati za testiranje prototipa uključuju alate za izradu prototipa, kao što su Figma, Sketch i Adobe XD, te alate za testiranje, kao što su UserTesting, Optimal Workshop i Validately. Ovi alati omogućuju dizajnerima da brzo i jednostavno izrade prototipove te da ih testiraju s ciljanim korisnicima kako bi poboljšali UX dizajn.

Korištenje rezultata testiranja za poboljšanje UX-a

Prikupljanje podataka o korisničkom iskustvu kroz testiranje UX-a može pružiti vrijedne uvide u probleme s dizajnom i dati smjernice za poboljšanja. Kada su rezultati testiranja prikupljeni, važno je pažljivo analizirati i razumjeti dobivene informacije.

Jedna od ključnih stvari koju treba napraviti je identificirati učestale probleme koje su korisnici imali tijekom testiranja. Ove probleme možete zatim prioritizirati prema ozbiljnosti i potencijalnom utjecaju na korisničko iskustvo.

Nakon što su problemi identificirani i prioritetizirani, sljedeći korak je raditi na rješavanju tih problema. Ovo može uključivati ​​redizajniranje dijelova web stranice ili aplikacije, promjene u navigaciji ili poboljšanje određenih funkcija kako bi bile intuitivnije za korisnike.

Važno je ponovno testirati poboljšanja kako biste provjerili jesu li rješavajući identificirane probleme i kako bi se osiguralo da nisu stvorili nove probleme za korisnike.

Korištenje rezultata testiranja za poboljšanje UX-a može biti izuzetno korisno u osiguravanju da vaša web stranica ili aplikacija pružaju korisnicima najbolje moguće iskustvo korištenja.

Kako analizirati i tumačiti rezultate testiranja

Kada se provedu testiranja UX dizajna, važno je analizirati i tumačiti dobivene rezultate kako bi se mogao napraviti plan za daljnje poboljšanje UX-a. Postoje različite tehnike analize, a neke od njih su:

Kvalitativna analiza: Ova tehnika analize se koristi za prikupljanje i interpretiranje podataka koji nisu numerički. Primjeri kvalitativnih podataka uključuju povratne informacije sudionika u istraživanju, poput njihovih dojmova i mišljenja. Kvalitativna analiza uključuje čitanje, kategoriziranje i interpretiranje ovih podataka kako bi se došlo do zaključaka o tome kako poboljšati UX dizajn.

Kvantitativna analiza: Ova tehnika analize uključuje prikupljanje numeričkih podataka, kao što su broj klikova, vremena zadržavanja na stranici, stopa napuštanja stranice itd. Ovi podaci se zatim obrađuju i analiziraju kako bi se dobili kvantitativni pokazatelji o tome kako korisnici koriste web stranicu. Na primjer, visoka stopa napuštanja stranice može ukazivati ​​na problem s korisničkim iskustvom koji treba riješiti.

A/B testiranje: Ovo je tehnika koja uključuje testiranje dviju različitih verzija web stranice (A verzija i B verzija) i uspoređivanje njihovih performansi. U ovom slučaju, obje verzije se prikazuju različitim sudionicima u istraživanju, a njihova interakcija s web stranicom se mjeri i analizira. Na temelju rezultata, može se donijeti odluka o tome koja verzija je bolja i koristiti je za daljnje poboljšanje UX dizajna.

Kada se dobiju rezultati testiranja, važno ih je tumačiti kako bi se donijele informirane odluke o tome što treba poboljšati. Na primjer, ako su sudionici u istraživanju imali problema s pronalaskom željene informacije na web stranici, to bi mogao biti znak da navigacija nije dovoljno jasna ili korisna. Tumačenjem ovih rezultata, dizajneri mogu napraviti plan za poboljšanje UX-a, poput poboljšanja navigacije ili izmjene rasporeda sadržaja.

PrimjerI najčešćih problema i kako ih riješiti

 Najčešći problemi koje se može otkriti testiranjem UX dizajna uključuju:

Dugački i komplicirani obrasci: Dizajn obrasa koji je previše dugačak ili kompliciran može zbuniti korisnike, a time i smanjiti konverzije. Rješenje ovog problema je pojednostaviti obrascima i ukloniti sve nepotrebne korake.

Nejasna navigacija: Ako korisnici ne mogu lako pronaći ono što traže, to može dovesti do frustracije i napuštanja web stranice. Rješenje ovog problema je poboljšati navigaciju i osigurati da je jasno označena i intuitivna.

Nejasan sadržaj: Ako korisnici ne mogu brzo i lako pronaći informacije koje traže, to može utjecati na njihovo zadovoljstvo web stranicom. Rješenje ovog problema je osigurati da je sadržaj jasno organiziran, uključujući korištenje naslova i podnaslova, i da je lako razumljiv.

Loša performansa: Dugotrajno učitavanje web stranice ili neodgovarajuća funkcionalnost mogu utjecati na korisničko iskustvo i dovesti do napuštanja web stranice. Rješenje ovog problema je poboljšati performanse web stranice, uključujući brže učitavanje i poboljšanu funkcionalnost.

Neodgovarajući vizualni elementi: Neodgovarajući dizajn vizualnih elemenata, kao što su gumbi ili ikone, može dovesti do zabune korisnika i smanjiti upotrebljivost. Rješenje ovog problema je osigurati da su vizualni elementi jasni i intuitivni za korištenje.

Kako bi se ovi problemi riješili, potrebno je analizirati i tumačiti rezultate testiranja kako bi se identificirale konkretne probleme koji utječu na korisničko iskustvo. Nakon toga, potrebno je razviti strategiju za rješavanje tih problema, uzimajući u obzir korisničke potrebe i zahtjeve.

Poboljšavanje UX-a na temelju testiranja iznimno je važno za osiguravanje kvalitetnog korisničkog iskustva. Testiranje UX-a pomaže otkriti probleme i poteškoće koje korisnici mogu imati prilikom korištenja web stranice ili aplikacije. Poboljšavanje UX-a na temelju testiranja omogućuje poboljšanje korisničkog zadovoljstva, što može dovesti do veće privrženosti korisnika i većeg angažmana na web stranici ili aplikaciji. Također, poboljšanje UX-a može imati pozitivan utjecaj na poslovne rezultate, kao što su veće stope konverzije i prodaje. Stoga je važno redovito testirati UX dizajn i poboljšavati ga kako bi se osiguralo optimalno korisničko iskustvo.

Testiranje UX dizajna važan je proces koji omogućava razumijevanje kako korisnici percipiraju i koriste web stranicu ili aplikaciju. Postoji nekoliko različitih metoda testiranja, kao što su testiranje korisničke privlačnosti, testiranje upotrebljivosti i testiranje prototipa, a svaka od njih ima svoje prednosti i nedostatke. Korištenjem rezultata testiranja mogu se identificirati problemi u dizajnu i poboljšati korisničko iskustvo. Važno je analizirati i tumačiti dobivene rezultate te ih primijeniti na daljnje poboljšavanje dizajna. Konačni cilj je stvoriti web stranicu ili aplikaciju koja će zadovoljiti potrebe korisnika i pružiti im ugodno iskustvo korištenja.

Objavljeno dana