Sabljak Davor

Maksimalno dozvoljena veličina: 2 MB.

Svi koji koristite WordPress vjerujem da ste imali problema kada treba podignuti npr. pdf datoteku koja premašuje 2 MB. Onda ajde pali ftp, pa diži, pa kopiraj putanju i ubacuj gdje treba. Kako bi izbjegli ove muke slijedi rješenje:

Pronađite datoteku .htaccess i ubacite:


php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Ima i plugin za to, max upload size 🙂

Nove objave

Pomozite starijim ljudima..

Stajao sam u redu na blagajni, ispred mene bila je niska pogrbljena starica. Ruke su joj se tresle, na prsima je čvrsto držala malenu torbicu.

Depresija

Depresija je kao da si tu, ali te nema. Depresija ne podnosi zabrane, naredbe i savjete. Depresija plače u nutrini čovjeka, dok se izvana ponekad