Maksimalno dozvoljena veličina: 2 MB.

Svi koji koristite WordPress vjerujem da ste imali problema kada treba podignuti npr. pdf datoteku koja premašuje 2 MB. Onda ajde pali ftp, pa diži, pa kopiraj putanju i ubacuj gdje treba. Kako bi izbjegli ove muke slijedi rješenje:

Pronađite datoteku .htaccess i ubacite:


php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Ima i plugin za to, max upload size 🙂

Objavljeno dana