Sabljak Davor

Maksimalno dozvoljena veličina: 2 MB.

Svi koji koristite WordPress vjerujem da ste imali problema kada treba podignuti npr. pdf datoteku koja premašuje 2 MB. Onda ajde pali ftp, pa diži, pa kopiraj putanju i ubacuj gdje treba. Kako bi izbjegli ove muke slijedi rješenje:

Pronađite datoteku .htaccess i ubacite:


php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Ima i plugin za to, max upload size 🙂

Jež u dvorištu

Ako imate ježa u dvorištu, to može biti zanimljivo iskustvo! Ježevi su mali sisavci s bodljama i obično se nalaze

Što je Figma i kako je koristiti?

Figma je alat za dizajniranje koji omogućuje dizajnerima da stvore interaktivne prototipove i dizajne korisničkog sučelja. U ovom članku, naučit