Nema više HRK!

Od 1. siječnja 2024., ulazimo u razdoblje bez obveze dvojnog iskazivanja cijena, što je prema Zakonu o uvođenju eura u RH bilo obavezno do kraja 2023. godine. Obveza dvojnog iskazivanja cijena služila je kao zaštitna mjera za potrošače tijekom prijelaza na euro, no sada se preporučuje prekid te prakse.

Također, FINA i Hrvatska pošta prestaju pružati uslugu zamjene kuna u eure.