O čemu ovisi cijena izrade web stranice

Cijena izrade web stranice može varirati kao što cijene automobila variraju od najpovoljnijih do top klase. Stoga, web agencijama nije lako dati ponudu bez navođenja cjenovnog razreda ili specifikacija sadržaja, funkcionalnosti i dizajna.

5 glavnih parametara koji utječu na cijenu izrade web stranice su: vrijeme, kvaliteta web developera i dizajnera, ulazni troškovi dodatnih funkcionalnosti, visina avansne uplate i hitnost web projekta.

– Broj radnih sati na web projektu je glavni parametar koji utječe na cijenu. Više uloženih sati rezultira kvalitetnijim i dorađenijim projektom.
– Kvaliteta web developera i dizajnera također utječe na cijenu, jer top stručnjaci imaju višu satnicu. Kvaliteta web agencije također utječe na satnicu.
– Ulazni troškovi dodatnih funkcionalnosti koje se kupuju sa globalnih tržišta ili se razvijaju posebno utječu na cijenu.
– Visina avansne uplate utječe na cijenu jer veća avansna uplata omogućava agenciji da investira više u projekt.
– Hitnost projekta također utječe na cijenu jer hitni projekti zahtijevaju brži rad i više radnih sati.

U svakom slučaju, važno je da se klijenti razmisle o svojim potrebama i budžetu pri traženju ponude za izradu web stranice kako bi se mogli uskladiti s web agencijom i dobiti web stranicu koja odgovara njihovim potrebama i mogućnostima.

Objavljeno dana