Svako rješenje stvara nove probleme

Ako želite povećati prihod, kreirajte rješenja. Možda se pitate, rješenja za što? Čak i ako već imate proizvod, s njim dolaze i problemi koje treba riješiti. Na primjer, ako prodajete nekakav proizvod stvarate nove izazove koje treba prevladati. Čak i ako nemate vlastiti proizvod, možete rješavati probleme koje drugi nisu uspjeli riješiti sa svojim proizvodima. Gledajući tržište na ovaj način, nikada nećete ostati bez proizvoda za prodaju.

#Rješenja #Problemi #PoslovnaStrategija

Objavljeno dana