Uspjeh se ne temelji na materijalnim stvarima

Svijet nam je uvijek iznova pokazao da se uspjeh ne temelji na materijalnim stvarima, već na stavu osobe. Odbijamo vjerovati u to, radije živimo po svojim sebičnim željama. Pokušali smo potisnuti ljubav u sebi, jer je to slabost, ali to nas je samo učinilo ranjivijima. Ljubav za nas nema vrijednost jer se ne može koristiti za stjecanje materijalnih dobara. Izgubili smo iz vida ono što je uistinu važno u životu i zato plaćamo debelu cijenu.

Kada su novac i moć postali najvažnije vrijednosti na svijetu, počeli smo njima liječiti komplekse i rane iz djetinjstva. Krenuli smo u potragu za uspjehom, čak i ako to znači da drugi ljudi zbog toga pate. Želimo biti uspješni pod svaku cijenu i želimo da moć i zadovoljstvo budu jedine stvari zbog kojih se osjećamo dobro. Ali što više dobivamo od vanjskog svijeta, to manje trebamo unutarnji svijet.

Postoje mnoge stvari koje su besplatne i mogu učiniti da se osjećamo posebnima. Ljubaznost prema nepoznatoj osobi, prepoznavanje potreba osobe pored nas, šarenilo livade, ljepota šume. No, za to je potrebna i ljubav.