WordPress sve u draft i nazad

Brzo i jednostavno, klik na phpmyadmin > odabir baze > wp_posts > SQL

UPDATE wp_posts SET post_status = ‘draft’ WHERE (post_type =’post’ and post_status = ‘publish’) ;

UPDATE wp_posts SET post_status = ‘publish’ WHERE (post_type =’post’ and post_status = ‘draft’)

Objavljeno dana