Sabljak Davor

Ako kažeš djetetu…

Ako kažeš djetetu da će po zub koji mu je ispao doći zubić vila, povjerovat će ti.

Ako mu kažeš će u prosincu doći sveti Nikola, povjerovat će ti.

Ako mu kažeš da je na kraju duge blago,
povjerovat će ti.

Ako mu kažeš da je glupo i nesposobno za išta, povjerovat će ti.

Zato mu govori i ponavljaj svaki dan da je pametno, voljeno, hrabro i sposobno i ono će ti povjerovati.

(Nepoznat autor)