Cijena izrade web stranice

Uobičajeno pitanje koje web dizajn firma dobije od potencijalnih klijenata je upravo pitanje kolika je cijena izrade web stranice. Koji bi pravi odgovor bio na to pitanje?

Naime, treba raditi na način da se prvo popriča u detalje što, kako i kada klijent želi pa na osnovu tih informacija definira se cijena usluge, u ovom slučaju izrade web stranice. Baš jednako kao što recimo automehaničar definira cijenu popravka na kraju, prvo treba pogledati koji je kvar na autu zar ne?

Jednako tako, na pitanje trebam li uslugu održavanja web stranice? Koji bi pravi odgovor bio na to pitanje?

Kao što je potrebno održavati automobil, kuću, itd.. tako je potrebno održavati i web stranicu i točka!

Objavljeno dana