Sabljak Davor

Onoga koga voliš nikada ne gubiš

Život svakog čovjeka završava isto. Međutim, kako je netko živio čini razliku jednog čovjeka od drugog.

Onoga koga voliš nikada ne gubiš.