PUKS – Podrška u kriznim situacijama

Što je PUKS – Podrška u kriznim situacijama?

PUKS – Podrška u kriznim situacijama je neprofitna udruga koja je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja osobnog rasta i razvoja kroz pružanje podrške osobama svih dobi koji prolaze proces žalovanja nakon različitih gubitaka, kao i onima koji su u pružanju podrške ostali bez motivacije. Pravodobnom podrškom nakon traumatskih iskustava edukacijom i savjetovanjem želi unaprijediti mentalno zdravlje te prevenirati kronično žalovanje i depresiju.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge:

• psihosocijalna podrška
• stručna pomoć i podrška
• psihosocijalna pomoć u kriznim situacijama
• prevencija i zaštita mentalnog zdravlja
• savjetovanje i pomaganje
• unapređenje zdravlja
• odgoj i obrazovanje za održivi razvoj i zdrave načine života
• poticanje osobnog razvoja
• ostale djelatnosti iz područja duhovnosti
• ostale djelatnosti iz područja zaštite i spašavanja koje se odnose na psihosocijalnu pomoć žrtvama katastrofa i sukoba

www.puks.hr

Objavljeno dana