Što je to web dizajn?

Web dizajn je… evo nekoliko mišljenja različitih ljudi što je to web dizajn.

1. web dizajn je vještina stvaranja grafičkog sadržaja koji će putem koda biti vidljiv na web stranicama…
2. web dizajn je osmišljavanje stranica i njihova izgleda (modernog, lako preglednog)…
3. web dizajn je kombiniranje računalnog znanja obrade fotografije, videa i izrade koda stranice sa vlastitom maštom za pojedine sadržaje….
4. web dizajn je veoma relativna stvar, svako ima svoje misljenje o tome, vecina spominje vizuelni izgled web stranice, programiranje…
5. web dizajn je dizajn srodan grafičkom dizajnu, koji koristi ilustraciju, fotografiju, tipografiju i slično radi boljeg i ekonomičnijeg oblikovanja sadržaja koji je najbitnija stavka web dizajna…
6. web Dizajn je opći naziv koji se koristi za opisivanje različitih zadataka koji su uključeni u stvaranje web stranice….
7. web dizajn je umetnost u pravljenju prezentacija, koje su dostupne korisnicima globalne mreže….
8. web dizajn je umijeće izrade web prezentacije sadržaja koji se isporučuje krajnjim korisnikom putem World Wide Weba, putem web-preglednika ili drugih web-enabled softvera poput RSS čitača….
9. web dizajn – sredstvo izražavanja možda čak i umjetnost u slučaju da se radi odrješenih ruku ali i mučenje i žvakanje ideja i želja kllijenata koji samo žele “još veći logo” na stranicama….
10. web dizajn – jing & jang

Objavljeno dana