Sabljak Davor

Kako mogu urediti tweet na Twitteru nakon što je objavljen?

Nakon objave Twitter ažuriranja (zvanog tweet), ne postoji mogućnost da se naknadno uredi. Jedini način je da ga izbrišete pomoću ikone “kante za smeće”. Tada ga možete prepisati i objaviti na način na koji to želite.

Jež u dvorištu

Ako imate ježa u dvorištu, to može biti zanimljivo iskustvo! Ježevi su mali sisavci s bodljama i obično se nalaze

Što je Figma i kako je koristiti?

Figma je alat za dizajniranje koji omogućuje dizajnerima da stvore interaktivne prototipove i dizajne korisničkog sučelja. U ovom članku, naučit