Kako mogu urediti tweet na Twitteru nakon što je objavljen?

Nakon objave Twitter ažuriranja (zvanog tweet), ne postoji mogućnost da se naknadno uredi. Jedini način je da ga izbrišete pomoću ikone “kante za smeće”. Tada ga možete prepisati i objaviti na način na koji to želite.

Objavljeno dana